Jak koordynować procesy biznesowe?

procesy biznesowe

Odpowiednie nadzorowanie działań, podejmowanych przez firmę ma duże znaczenie, przekładające się na osiągane wyniki sprzedażowe oraz zadowolenie klientów. Procesy w obrębie przedsiębiorstwa wymagają jednak odpowiedniego zdefiniowania i ustalenia metody realizacji, co wymaga dużych kompetencji. Warto wiedzieć, w jaki sposób koordynować działania firmy.

Opis procesów

Procesy biznesowe stanowią łańcuch powiązanych ze sobą działań lub zadań, rozwiązujących określony problem albo ukierunkowanych na osiągnięcie określonego celu. Bardzo często określa się je schematami blokowymi. W obrębie procesów wyróżnia się układy zarządcze, operacyjne i pomocnicze. Pierwszy typ kieruje działaniem całego systemu. Przykładem tego modelu może być proces zarządzania. Drugi typ jest istotą całego biznesu i pierwotnym źródłem wartości dodanej. Przykładem procesu operacyjnego są: produkcja, reklama oraz sprzedaż. Ostatni typ schematów blokowych to działania pomocnicze, wspierające zasadnicze operacje. Wśród nich wyróżnia się księgowość, rekrutacje itp. Proces biznesowy w dużej mierze definiowany jest z uwzględnieniem potrzeb klientów. Działania zorientowane są bowiem na zaspokojenie oczekiwań konsumenckich. Przedsiębiorstwa ukierunkowane procesowo powinny przełamywać bariery jednostek strukturalnych i zapobiegać funkcjonalnym silosom. W kontekście schematów blokowych należy także wspomnieć o ich architekturze. Koncentruje się ona na modelowaniu, wyznaczaniu etapów działań i ich filozofii. Architektura jest fundamentem rozwoju przedsiębiorstwa.

Sposób koordynacji prcesów

Zarządzanie procesami biznesowymi stanowi jedną z usług w ramach outsourcingu. Wdrażanie schematów blokowych składa się zazwyczaj z 3 faz. Pierwsza z nich obejmuje analizę procesów biznesowych i wykonywanych działań, wskazanie nieefektywnych obszarów firmy oraz możliwych optymalizacji,  a także modelowanie. W drugim etapie wdrażane są zmiany z uwzględnieniem szkoleń dla pracowników zaangażowanych w te przeobrażenia. Ostatni cykl obejmuje zarządzanie przekształceniami w organizacji, monitoring i audyt powdrożeniowy.

Efektywne zarządzanie procesami biznesowymi pozwala zredukować koszty, usprawnić przepływ informacji i ustandaryzować pracę przedsiębiorstwa. Warto zatem zlecić koordynację takich działań profesjonalnemu outsourcerowi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.