Ile powinna trwać naprawa sprzętu na gwarancji?

czas naprawy gwarancyjnej

Gwarancja to dobrowolne oświadczenie producenta, który bierze na siebie odpowiedzialność za sprzedane urządzenie. Zgodna jest ona z załączonym do niego dokumentem gwarancyjnym. Osoba, która tworzy kartę gwarancyjną musi do niej załączyć swoje obowiązki, a także prawa konsumenta, które znajdą zastosowanie w przypadku, kiedy towar okaże się wadliwy.

Ile wynosi czas naprawy gwarancyjnej?

Gwarant zobowiązany jest dokonać naprawy bądź też wymienić towar na nowy w terminie, który jest wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli ten czas nie został z góry określony, ma na to maksymalnie 2 tygodnie od momentu, w którym konsument dostarczył mu wadliwy towar.

czas naprawy gwarancyjnej

Czas naprawy gwarancyjnej bywa naprawdę różny. Niektóre karty gwarancyjne określają go na 14 dni, podczas gdy w innych wynosi on nawet miesiąc. Tak długi czas przeznaczony na naprawę sprzętów to zabezpieczenie producentów na wypadek braku części, który może ją uniemożliwić. Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że termin wskazany w karcie gwarancyjnej jest nieprzekraczalny. W przypadku zwłoki, gwarant może ponieść za to odpowiedzialność.

Co zrobić w przypadku, gdy naprawa gwarancyjna się przeciąga?

Jeśli zgłoszenie reklamacyjne nie przynosi skutków i czas oczekiwania na naprawę towaru znacznie się przeciąga, konsument ma prawo do nieprzyjęcia go. Może on również dochodzić naprawienia szkody z tytułu nieodpowiednia wykonanych zobowiązań.

Bardzo ważne jest, by różnego rodzaju roszczenia oraz uwagi związane z procesem gwarancyjnym zgłaszać gwarantowi w formie pisemnej. Dzięki temu będzie on zmuszony ustosunkować się do nich. Mogą one także stanowić cenny dowód, jeśli zajdzie konieczność rozpoczęcia postępowania sądowego. Każdy klient, który nie może dojść do porozumienia z gwarantem, może zwrócić się o pomoc do rzecznika praw konsumentów, a także zasięgnąć porady prawnika i skierować sprawę na drogę sądową.

W jaki sposób oddać towar na gwarancję?

Osoby, które kupiły wadliwy towar, na początku muszą zorientować się, ile wynosi okres gwarancji. Jest on określony w karcie gwarancyjnej i zazwyczaj trwa 2 lata. Jeśli w tym czasie produkt zepsuje się, należy dostarczyć go do producenta. Zazwyczaj wystarczy odnieść go do sklepu, w którym został zakupiony. Osoby, które zakupiły wadliwy towar przez internet, powinny odesłać go do sprzedawcy – jednocześnie mogą domagać się zwrotu kosztów przesyłki.

czas naprawy gwarancyjnej

Producent, który naprawił uszkodzony sprzęt, posiada obowiązek dostarczenia go do miejsca zakupu. Oczywiście, udziela on na niego dalszej gwarancji. Jeśli towar ulegnie uszkodzeniu w transporcie, to odpowiedzialność spoczywa na gwarancie– klient ma dostać w pełni sprawny, nadający się do użytku produkt.

Podsumowując, gwarancja udzielana jest obecnie przez znaczną większość producentów sprzedających swoje towary. Niestety, awarie i różnego rodzaju usterki są na porządku dziennym. Problem pojawia się, kiedy producent zwleka z naprawą towaru. Warto w takim przypadku znać swoje prawa, by nie stracić pieniędzy i otrzymać kupiony produkt z powrotem, tym razem w idealnym stanie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.