Kto może zablokować Twoje konto bankowe

Kto może zablokować Twoje konto bankowe

Pojęcie blokady konta bankowego może okazać się mylące. W rzeczywistości dochodzi do blokady środków na koncie. Może stać się to m.in. w wyniku postępowania sądowego o zwrot należności, jak również na skutek interwencji komorniczej. Jak działa komornik i w jakich sytuacjach może dojść do zajęcia części albo całości środków na koncie?

Kiedy bank zablokuje Twoje konto?

Zacznijmy od tego, że bank nie może bezpodstawnie zablokować Twojego konta. Może to zrobić tylko na podstawie polecenie wybranych instytucji. Są to m.in. ZUS, Urząd Skarbowy, prokurator, izba celna, sąd czy komornik. Przeważnie środki na koncie blokuje się wskutek interwencji wierzyciela, który próbuje odzyskać należność od zadłużonego. Jeśli firma lub osoba zadłużona nie porozumie się z wierzycielem, to ten może skierować sprawę do sądu. 

Jeżeli w wyniku postępowania sąd wyda orzeczenie korzystne dla wierzyciela, to po spełnieniu odpowiednich warunków będzie ono stanowiło tytuł egzekucyjny. Ten zaś po zaopatrzeniu przez sąd w klauzulę wykonalności stanowi tytuł wykonawczy.

Po uzyskaniu takiego dokumentu wierzyciel może zdecydować o skierowaniu sprawy do komornika. Najpierw jednak musi złożyć stosowny wniosek. Kiedy komornik przystąpi do swoich czynności, może podjąć decyzję o zajęciu np. części środków na koncie bankowym. Aby bank mógł zablokować konto w imieniu wierzyciela, musi otrzymać tytuł wykonawczy.

Bank nie może sam z siebie podjąć decyzji o długotrwałej blokadzie środków na koncie. Czyni to wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, np. wtedy, gdy istnieje podejrzenie o popełnieniu przestępstwa. Instytucja bankowa blokuje wówczas tylko te środki, co do których zachodzi podejrzenie. W większości takich sytuacji bank powinien poinformować o sprawie prokuratora. Ważne: Jeżeli bank nie działa na polecenie wskazanych wyżej w tekście organów, to może czasowo (do czasu wyjaśnienia sprawy) zablokować środki lub konkretny przelew w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa (np prania brudnych pieniędzy).

Przyczyny blokady środków na koncie

Zacznijmy od krótkiego sprostowania. Otóż w rzeczywistości nie istnieje coś takiego jak blokada konta. Przeważnie mamy do czynienia z blokadą środków na koncie. Jeśli płacimy kartą za zakupy, a wpłata nie zdążyła się jeszcze zaksięgować, wówczas zauważymy w historii naszych operacji zablokowane środki. Nie powinniśmy się tym faktem niepokoić – jest to faktyczna suma zarezerwowana na pokrycie danej transakcji.

Jakie są najczęstsze przyczyny długotrwałej blokady środków na koncie? Może to nastąpić w przypadku postępowania egzekucyjnego. Zdarza się, że z powodu braku reakcji na polubowne wezwania do zapłaty, zadłużony nie decyduje się na pokrycie długu czy nawet kontakt z wierzycielem. Wówczas sprawa może zostać skierowana przez wierzyciela na drogę sądową. Środki finansowe na koncie mogą zostać zablokowane już na etapie postępowania sądowego.

Jak działa komornik i jaką kwotę może zablokować?

Po uzyskaniu tytułu wykonawczego wierzyciel może złożyć do komornika wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Komornik warto dodać – jest funkcjonariuszem publicznym. Jak działa komornik? Wykonuje on swoje czynności w oparciu o ścisłe zapisy zawarte w ustawie o komornikach sądowych i ustawie o kosztach komorniczych. Działa on na podstawie wniosku wierzyciela, który jest opatrzony sądowym tytułem wykonawczym.

Komornik, który przystępuje do działania, może zdecydować o zajęciu określonej przepisami sumy pieniędzy zgromadzonych np. na rachunku bankowym. Minimalną kwotą, którą komornik musi zostawić zadłużonemu w 2022 roku, jest wysokość płacy minimalnej. W 2022 roku jest to 3010 zł brutto. Są wytyczne, które mówią o tym, jaką kwotę może zająć komornik. Zależy to m.in. od tego, czy jest to emerytura, pensja etc.

Może też zająć część wynagrodzenia za pracę lub część świadczenia emerytalnego. To oczywiście nie jedyne sposoby odzyskiwania należności. Komornik może dokonać też zajęcia należącej do zadłużonego ruchomości bądź nieruchomości.

Zablokowane konto bankowe. Co robić?

Warto pamiętać, że nie można zająć wszystkich środków na koncie bankowym. W świetle prawa istnieje tzw. kwota wolna od zajęcia. Jest to 75% minimalnego wynagrodzenia brutto. Pamiętajmy jednak, że środki na rachunkach osób zalegających z alimentami mogą zostać zajęte w 100%.

Blokadę środków na koncie możemy zaskarżyć. O samym fakcie zablokowania środków bank nie musi nas natychmiast informować, jednak ta informacja powinna pojawić się w wyciągu z konta bankowego. Skargę możemy złożyć u komornika, który wystosował wniosek o zablokowanie pieniędzy na naszym koncie.

Warto pamiętać, że nawet, jeżeli sąd wystosował nakaz zapłaty lub jeśli sprawa trafiła do komornika, zawsze możemy skontaktować się z wierzycielem w celu omówienia z nim warunków polubownej spłaty zadłużenia. Negocjacje nic nas nie kosztują, a mogą przyspieszyć rozwiązanie kwestii zadłużenia w sposób satysfakcjonujący dla obu stron.

Materiał zewnętrzny

Written by 

Zespół zgranych i doświadczonych marketingowców, którzy uwielbiają dzielić się fachową wiedzą. Od wielu lat śledzimy najnowsze trendy reklamowe i wspieramy firmy fachową wiedzą marketingową.