Ile wyniesie minimalne wynagrodzenie w 2023?

minimalne wynagrodzenie w 2023

Początek nowego roku dla wielu pracowników zwiastuje podwyżki. Podyktowane jest to uchwałą, która jasno określa, jakie wynagrodzenie powinna wynosić płaca minimalna. Z pewnością najniższa krajowa 2022 będzie znacznie odstawać od tego, jak będzie wyglądać minimalne wynagrodzenie 2023. Co może okazać się istotne podczas dokonywania wyliczeń, to to, że płaca minimalna 2023 będzie podzielona na dwie części. W praktyce oznacza to, że podwyżka nastąpi w dwóch ściśle określonych terminach w roku. Ile wynosi pensja minimalna 2023 i jak będzie wyglądać podwyżka najniższej krajowej? Odpowiadamy. 

  • Minimalne wynagrodzenie 2022/2023
  • Minimalne wynagrodzenie 2023 – jak wzrośnie?
  • Ile wynosi najniższa krajowanajniższa krajowa 2023 netto
  • Pensja minimalna krajowa 2023 – dla kogo?
  • Minimalna krajowa 2023 – kiedy podwyżka minimalnego wynagrodzenia?
Najniższa krajowa - łatwo sprawdzisz jej wartość na PITax.pl

Minimalne wynagrodzenie 2022/2023

Minimalne wynagrodzenie to najniższa kwota, jaką pracodawca musi wypłacić swojemu pracownikowi za wykonaną pracę. Jest to ustanawiane przez państwo i jest obowiązkowe dla wszystkich pracodawców bez względu na wielkość i rodzaj działalności. Celem ustanawiania minimalnego wynagrodzenia jest zapewnienie godności i godziwego standardu życia pracownikom oraz ochrona ich interesów. Przestrzeganie minimalnego wynagrodzenia jest kontrolowane przez odpowiednie organy państwa, takie jak inspektorat pracy. Pracodawca, który nie wypłaca minimalnego wynagrodzenia, jest narażony na kary pieniężne lub nawet kary więzienia. 

Minimalne wynagrodzenie 2023 – jak wzrośnie?

Zgodnie z propozycją zatwierdzoną w czerwcu, minimalne wynagrodzenie powinno wynosić od stycznia 2023 roku 3383 zł brutto, a od lipca 2023 roku 3450 zł brutto. Ta propozycja została skierowana do konsultacji Radzie Dialogu Społecznego, która jest forum do dialogu między przedstawicielami pracowników, pracodawców i rządu. Ostatecznie rząd postanowił jednak podnieść płace wyżej niż planowano: do 3490 zł brutto w styczniu i 3600 zł brutto od lipca. Wzrost jest efektem trwającej inflacji. Od czerwca rząd zmienił swoje założenia dotyczące poziomu inflacji w bieżącym i przyszłym roku.

Podwyżka płacy minimalnej o 19,6 procent jest najsilniejszą od 2005 roku. W 2008 roku podwyżka wyniosła 20,3 procent. W bieżącym roku dwucyfrowy wzrost płacy minimalnej odnotowano m.in. w Chorwacji, Rumunii, Estonii, Belgii, na Litwie, Węgrzech i Turcji – zgodnie z analizami PKO BP. Jednym z czynników decydujących o dużej podwyżce płacy minimalnej jest wysoki poziom inflacji w Polsce, który w sierpniu wyniósł 16,1 procent według wstępnych odczytów.

 Wzrost cen może być konsekwencją wzrostu kosztów dla przedsiębiorców, którzy będą musieli ponieść dodatkowe koszty wynagrodzeń dla swoich pracowników. W konsekwencji, aby utrzymać rentowność, będą oni zmuszeni podnieść ceny swoich produktów lub usług. Jednak z drugiej strony, podwyżka płacy minimalnej może poprawić sytuację finansową milionów pracowników, którzy otrzymają wyższe wynagrodzenie. To z kolei może pomóc w poprawie konsumpcji, co jest kluczowe dla wzrostu gospodarczego.

Ile wynosi najniższa krajowa — najniższa krajowa 2023 netto

Przy kwocie brutto 3490 zł, wynagrodzenie netto wyniesie około 2709,48 zł (zaokrąglone do pełnej złotówki). Natomiast przy kwocie brutto 3600 zł, wynagrodzenie netto będzie wynosić 2783,86 zł. Rozbijając to na stawkę godzinową, można powiedzieć, że minimalna stawka godzinowa netto wynosi 16,41 zł. Te informacje są dla wielu pracowników ważniejsze niż samo podniesienie najniższej krajowej.

Minimalna stawka godzinowa netto została dokładnie wskazana na PITax.pl

Pensja minimalna krajowa 2023 – dla kogo?

Ministerstwo Finansów szacuje, że po podwyżce najniższej płacy, co najmniej 2,7 milionów osób będzie otrzymywać ustawowe minimum. Wstępne wyliczenia dotyczą jeszcze poprzedniej propozycji czerwcowej, ale można przypuszczać, że liczba ta wzrośnie. Firmy mogą się spodziewać kosztów rzędu 15 miliardów złotych w przyszłym roku, jednocześnie jednak pracownicy zarobią około 11 miliardów złotych.

Minimalne wynagrodzenie dotyczy wszystkich pracowników zatrudnionych na umowie o pracę w pełnym wymiarze godzin. Oznacza to, że każdy pracownik z taką umową nie może otrzymywać mniejszej płacy niż najniższa krajowa. W 2023 roku należy się też spodziewać wzrostu minimalnej stawki godzinowej dla niektórych umów cywilnoprawnych. Od 1 stycznia wyniosło 22,80 zł, a od 1 lipca wzrośnie do 23,50 zł.

Sprawdź, jaka jest podwyżka najniższej krajowej na PITax.pl

Minimalna krajowa 2023 – kiedy podwyżka minimalnego wynagrodzenia?

Minimalne wynagrodzenie jest ustalane co roku i jego wysokość zależy od wielu czynników, takich jak poziom inflacji, sytuacja gospodarcza kraju i rosnące koszty życia. W wielu krajach minimalne wynagrodzenie jest wyznaczane w oparciu o płacę przeciętną lub poziom bezrobocia.
 
 Z dniem 1 stycznia 2023 roku płaca minimalna została podwyższona, a kolejna podwyżka zaplanowana jest na 1 lipca tego samego roku. Taka decyzja podyktowana jest potrzebą zwiększenia płacy dwukrotnie w ciągu roku w związku z wysoką inflacją, która prognozowana jest na 9,8 proc. W myśl ustawy, jeśli prognozowana inflacja przekracza 5 proc., to płaca minimalna musi zostać podwyższona dwukrotnie, raz na początku stycznia i ponownie w lipcu.

Materiał zewnętrzny

Written by 

Zespół zgranych i doświadczonych marketingowców, którzy uwielbiają dzielić się fachową wiedzą. Od wielu lat śledzimy najnowsze trendy reklamowe i wspieramy firmy fachową wiedzą marketingową.